Triatlon kerékpár

Nincs ilyen termék
Keresendő kifejezés
Keresés típusa
ÉS (mindegyik szó szerepel)
VAGY (bármely szó szerepel)
Keresés kategóriában
Összes kategória
Miben keressen
Név
Cikkszám
Rövid leírás a termékről
Termék részletes tulajdonságai
Egyéb választható tulajdonságok
Termék paraméterek
Minimális ár
Ft
Maximális ár
Ft


A CRUISER KERÉKPÁRA cruiser szónak a magyar megfelelője a cirkáló. Ez az elnevezés tökéletesen tükrözi a cruiser kerékpárok felhasználási módját. Tökéletes nyaralásokon, a patron vagy esetleg a városban. Divatos kerékpártípus, mely a cruiser motorkerékpárok szabadságérzetét képviseli a kerékpárok világában. Kinézetük roppant egyedi, ezért könnyű őket felismerni, mivel a vázszerkezetük megmásíthatatlan.A cruiser kerékpár redeteA triatlon a nagy klas­­szi­kus­ból, az Ironmanből nőtt ki és in­dult el vi­lág­hó­dí­tó út­já­ra. Jelenleg nem csak a nagy klasszikusok vannak jelen, hanem a rövidek is, ennek célja az volt, hogy bárki kipróbálhassa aki érdeklődik a sportág iránt. A rö­vi­debb tá­vo­kat az Ironman táv da­ra­bo­lá­sá­val hoz­ták lét­re an­nak ide­jén.Az 1978-ban első alkalommal megrendezett hawaii Ironman – bár nem volt az első triatlonrendezvény – a sportág látványos fejlődésének kezdetét jelentette, és ma is ez a verseny a triatlonisták mekkája. A versenyre a profi sportolók a kvalifikációs versenyeken szerzett helyezéssel, az amatőrök pedig vagy kvalifikációval, vagy sorsolás révén juthatnak el.15 bá­tor em­ber John Collins, volt flot­tapa­rancs­nok, szer­ve­zé­sé­ben ne­ki­vágott a 3,9 km úszás­ból, 180 km ke­rék­pá­ro­zás­ból és egy ma­ra­to­ni fu­tás­ból ál­ló táv­nak.Az Ironman 70.3 a WTC féltávú triatlonversenyeinek neve. Az elnevezés arra utal, hogy az 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból és félmaratoni futásból álló verseny három számában összesen 70,3 mérföldet tesznek meg a versenyzők.A Ha­waii ver­seny az­óta is a sport­ág egyik leg­na­gyobb meg­mé­ret­te­té­se. A hely­szín át­ke­rült Ha­waii má­sik szi­ge­té­re, a Konára, a ke­rék­pá­ro­zást ma már le­zárt út­vo­na­lon tel­je­sí­tik a ver­seny­zők és a fris­sí­tők is sok­kal tu­do­má­nyo­sab­ban ös­­sze­ál­lí­tot­tak, de a lé­nyeg nem vál­to­zott: az em­ber­fe­let­ti tel­je­sít­mé­nyé és a ki­tar­tá­sé a fő­sze­rep és min­den év­ben újabb és újabb hő­sök szü­let­nek.KerékpározásA verseny kerékpáros szakaszát a bolyozás engedélyezése vagy tiltása határozza meg. Mindkét esetben igaz azonban, hogy a versenyzők igyekeznek beosztani az energiájukat, hiszen a kerékpárról leszállva még futniuk is kell.( Bolyozás: A bolyozás egymás szoros követését jelenti az energiatakarékosság céljából, bolyozni lehet másik kerékpár vagy más jármű mögött is, de alapesetben a kerékpárosok egymás mögötti szoros, szélárnyékban való haladását szokták ezzel a szóval jelölni. )A triatlonozáshoz kifejlesztett kerékpár abban tér el a többi kerékpártól, hogy a nyeregcsöve meredekebb, így az ülés előrébb kerül, s ezáltal más izmok terhelődnek nagyobb mértékben. Ez az elrendezés segíti a könyöklést, és megkönnyíti a kerékpározás utáni futást. A kerékpár más geometriai jellemzőiben is törekednek az áramvonalasság növelésére, ami az egyedül haladó versenyző hatékonyságát megnöveli. Ilyen kerékpárja nem minden versenyzőnek van, a műúton rendezett versenyekhez az országúti kerékpár is alkalmas, sőt a szabályok egyáltalán nem kötik meg a kerékpár típusát. A tereptriatlonokat kifejezetten hegyikerékpárosoknak írják ki.Igazi triatlon kerékpárA legfontosabb, hogy mivel mindenki magában küzd meg a távval, az aerodinamika az első helyre kerül a prioritás listán. Előtérbe kerülnek a legmagasabb felnis kerekek. Hátul pedig a telekerék. Ez már önmagában rengeteget segít az előre haladásban. Megjelentek a lapított, vázszéles kialakítású, vagy akár teljesen elrejtett kulacsok.


A kormány és a váz profilja egyre laposabb, sokszor már bele sem fér egy átlagos kulacs. Az első villák szélesednek, így összevezetik a kavargó szeleket, a legújabb kerékpárokon pedig eltűnek a fékek is.Míg a hagyományos kerékpároknak a nyeregcsöve a hátsó villával 72 fok körüli szöget zár be, addig egy időfutam gépé 75-76-ot, de akár 78-at! Azaz a nyereg helyzete sokkal előrébb kerül. Ez gyakorlatilag egy „szövődménye” annak, hogy a versenyzők, csökkentendő a légellenállást próbálják a felsőtestüket minél mélyebbre nyomni. A triatlonos kerékpároknak egy másik látványos megkülönböztető jegye, hogy alacsony a homlokcsövük, a kormány mélyre van helyezve, a nyerget ezzel együtt pedig előre toljuk.Sok ember úgy véli ezek a bringák nagyon könnyűek, bár ez nem igaz mert a sima országúti bicikliktől 1-2 kilógrammal nehezebbek.